kontrast
A
A
A
PL / EN

HISTORIA W MUZEUM

IV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2017 R.
logo konferencji

Rada programowa

Skład Rady Programowej:

Pani prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Pan Piotr Górajec
Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Forum Edukatorów Muzealnych


Pan Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Pan Robert Kostro
Dyrektor Muzeum Historii Polski


Pan Waldemar Rataj
Główny specjalista ds. programowych
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów


Pan Michał Niezabitowski
Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich


Pan dr hab. Wojciech Suchocki
prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu


Pan dr hab. Michał F.  Woźniak
prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy