kontrast
A
A
A
PL / EN

HISTORIA W MUZEUM

IV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2017 R.
logo konferencji

Program

25
wrzesień 2017
Dzień I
9:30 - 10:30
Rejestracja uczestników konferencji
10:30 - 10:40
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
11:00 - 12:40
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
Muzeum Pamięci Sybiru w rewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku
dr hab. Wojciech Śleszyński
Muzeum Pamięci Sybiru
Anna Bielawska-Puchalska
Muzeum Pamięci Sybiru
11:40 - 12:00
Muzeum Katyńskie – przekaz trudnej pamięci
dr Ewa Kowalska
Muzeum Katyńskie
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
Dyskusja
12:40 - 13:10
Przerwa kawowa
13:10 - 14:30
II sesja referatowa pt. "Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji" oraz "Oryginał, kopia, rekonstrukcja"
prowadzący:
Paweł Jaskanis
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
13:10 - 13:30
Tworzenie kolekcji Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim – założenia i realizacja
mgr Rafał Kubiak
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
13:30 - 13:50
Czy można posmakować historii? Historyczna rekonstrukcja kulinarna i przyrodnicza jako formy doświadczenia przeszłości
mgr Paulina Szulist-Płuciniczak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
mgr inż. Piotr Zwierzchowski
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
13:50 - 14:10
Dyskusja
14:10 - 15:10
Przerwa obiadowa
15:10 - 17:20
III sesja referatowa pt. "Historyczne dziedzictwo niematerialne – miejsca pamięci"
prowadzący:
Robert Kostro
Muzeum Historii Polski
15:10 - 15:30
Pamięć o sacrum w Górze św. Anny – miejscu pamięci
mgr Joanna Ojdana
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
15:30 - 15:50
Europejskie muzea emigracji w historycznej infrastrukturze emigracyjnej
dr Michalina Petelska
Uniwersytet Gdański
15:50 - 16:10
W pułapce wieloznaczności: pluralizm tożsamościowy miejsca, a jego identyfikowalność społeczna. Na przykładzie budynku – siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
dr Sylwia Wielichowska
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
16:10 - 16:30
Siedziba z przeszłością. O historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie
mgr Anna Tyniec
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
16:30 - 16:50
"Nie takie zwykłe muzeum" - czyli jakie?
mgr Agnieszka Stempin
Muzeum Archeologicznme w Poznaniu
16:50 - 17:20
Dyskusja
18:00 - 19:30
Wizyta w Warzelni Piwa Bydgoszcz – obiekcie Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O połączona z opowieścią o warzeniu piwa (i degustacją lokalnego specjału)
20:15 - 21:15
Kolacja w Hotelu City
26
wrzesień 2017
Dzień II
10:00 - 11:30
Panel pt. "Muzeum - organizacja pracy twórczej"
dr hab. Wojciech Suchocki, prof. UAM
Muzeum Narodowe w Poznaniu
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 16:50
IV sesja referatowa pt. "Metodologia i metodyka wystawiennictwa historycznego" oraz "Formy i środki prezentacji treści historycznych w muzeach"
prowadzący:
Michał Niezabitowski
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
12:00 - 12:20
Przeszłość muzeum - niematerialne dziedzictwo?
Aldona Tołysz
Zakład Muzealnictwa UMK
12:20 - 12:40
Historia w muzeum jako element historii muzeum – casus Muzeum Śląskiego w Katowicach
mgr Marcin Wądołowski
Akademia Ignatianum w Krakowie
12:40 - 13:00
Dziedzictwo miejskie w nowych narracjach muzealnych
mgr Michał Grabowski
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
13:20 - 13:40
Dyskusja
13:40 - 14:40
Przerwa obiadowa
14:40 - 15:00
Przedstawić fakty czy przybliżyć doświadczenie? Strategie przedstawienia zbrodni wojennych i cierpienia na wystawach historycznych
mgr Joanna Andrysiak
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
15:00 - 15:20
Komunizm w przestrzeniach muzealnych, czyli jak tworzy się kanon pamięci
dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15:20 - 15:40
"Gdynia - dzieło otwarte". Nowa wystawa stała Muzeum Miasta Gdyni - metodologia prac i realizacja
mgr Agata Abramowicz
Muzeum Miasta Gdyni
15:40 - 16:00
Między interpretacją a symbolem. Formy i środki prezentacji dziedzictwa w Bramie Poznania
mgr Michał Kępski
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
16:00 - 16:20
Czy można w Muzeum pokazać Blues. Muzyka i pamięć o niej w przestrzeni muzealnej
dr Jacek Kurek
Muzeum w Chorzowie
16:20 - 16:50
Dyskusja
17:30 - 20:00
Krótka wycieczka po śródmieściu Bydgoszczy połączona ze zwiedzaniem Spichrzy nad Brdą (oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego), Wieży Ciśnień (oddziału Muzeum Wodociągów) i Introligatorni – obiektów szlakowych TeH2O oraz Biblioteki Bernardynów Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
20:15 - 21:15
Kolacja w Hotelu City
27
wrzesień 2017
Dzień III
9:00 - 10:20
V sesja referatowa pt. "Przykłady wystaw historycznych"
prowadzący:
dr Wojciech Ślusarczyk
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9:00 - 9:20
Wielogłos w wystawach narracyjno-historycznych. Wystawa "Obcy w domu. Wokół Marca '68"
mgr Justyna Koszarska-Szulc
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
9:20 - 9:40
Projekt wystawienniczo-edukacyjny pt. "Świat dziecka w PRLu". Pomysł – praktyka – perspektywy
mgr Anna Nadolska
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9:40 - 10:00
„Podróż w czasie – wystawa dla dzieci” w Muzeum II Wojny Światowej do samodzielnego eksplorowania oraz budowania wiedzy o II wojnie światowej zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego
mgr Elżbieta Olczak
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
10:00 - 10:20
Dyskusja
10:20 - 10:40
Przerwa kawowa
10:40 - 13:40
VI sesja referatowa pt. "Formy edukacji historycznej (wystawa polem działalności edukatorów)"
prowadzący:
mgr Piotr Górajec
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych
10:40 - 11:00
Historia żaglami i parą pisana - edukacja muzealna na statkach-muzeach: "Dar Pomorza" i "Sołdek".
mgr Przemysław Węgrzyn
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
11:00 - 11:20
Wrzucenie w rwący nurt historii albo przeżyj to sam - zajęcia dla młodzieży w Podziemiach Rynku w Krakowie
mgr Justyna Kutrzeba
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
11:20 - 11:40
Bliskie – dalekie. Historia Polski powojennej jako wyzwanie edukacji muzealnej.
mgr Magdalena Musiał
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
11:40 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:20
Przerwa kawowa
12:20 - 12:40
Gry miejskie jako forma muzealnej edukacji historycznej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
mgr Dariusz Leśniewski
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
12:40 - 13:00
Zagrajmy w historię! Gry w działaniach muzealnych.
mgr Gabriela Sierocińska-Dec
Muzeum Historii Polski
13:00 - 13:20
Inscenizacje historyczne jako element muzealnej działalności edukacyjnej na przykładzie imprez zorganizowanych przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
dr Łukasz Nadolski
Muzuem Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
13:20 - 13:40
Dyskusja
14:00 - 15:00
Przerwa obiadowa