kontrast
A
A
A
PL / EN

HISTORIA W MUZEUM

IV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2017 R.
logo konferencji

Prelekcje

 

WSTĘP

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę konferencji

 

dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Jak opowiadać o Historii w społeczeństwie o różnych „wrażliwościach”?

 


I SE​SJA REFERATOWA PT. NOWE MUZEA HISTORYCZNE

Robert Kostro, Muzeum Historii Polski
Muzeum Historii Polski

 

 

dr hab. Wojciech Śleszyński, Anna Bielawska-Puchalska, Muzeum Pamięci Sybiru
Muzeum Pamięci Sybiru w rewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku​

 

dr Ewa Kowalska, Muzeum Katyńskie
Muzeum Katyńskie – przekaz trudnej pamięci​

 

mgr Jacek Salwiński, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Miejsce Pamięci KL Plaszów

 

Dyskusja po sesji referatowej


 

II SESJA REFERATOWA PT. METODOLOGIA I METODYKA TWORZENIA KOLEKCJI oraz ORYGINAŁ, KOPIA, REKONSTRUKCJA

Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
​Słowo wstępne

mgr Rafał Kubiak, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
Tworzenie kolekcji Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim – założenia i realizacja

 

mgr Paulina Szulist-Płuciniczak, mgr inż. Piotr Zwierzchowski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Czy można posmakować historii? Historyczna rekonstrukcja kulinarna i przyrodnicza jako formy doświadczenia przeszłości

 

Dyskusja po sesji referatowej


 

III SESJA REFERATOWA PT. HISTORYCZNE DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE - MIEJSCE PAMIĘCI

 

mgr Joanna Ojdana, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Pamięć o sacrum w Górze św. Anny – miejscu pamięci

 

dr Michalina Petelska, Uniwersytet Gdański
Europejskie muzea emigracji w historycznej infrastrukturze emigracyjnej

 

dr Sylwia Wielichowska, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
W pułapce wieloznaczności: pluralizm tożsamościowy miejsca, a jego identyfikowalność społeczna. Na przykładzie budynku – siedziby głównej Muzeum Tradycji

 

mgr Anna Tyniec, Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Siedziba z przeszłością. O historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

 

mgr Agnieszka Stempin, Muzeum Archeologicznme w Poznaniu
"Nie takie zwykłe muzeum" - czyli jakie?

 

Dyskusja po sesji referatowej


 

PANEL PT. MUZEUM - ORGANIZACJA PRACY TWÓRCZEJ

Prowadzący: dr hab. Wojciech Suchocki, prof. UAM, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Uczestnicy panelu:
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Waldemar Rataj, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Warszawie
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Polski Komitet Narodowy ICOM, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
dr hab., prof. zw. Jan Święch, Uniwersytet Jagielloński


 

IV SESJA REFERATOWA PT. METODOLOGIA I METODYKA WYSTAWIENNICTWA oraz FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI TREŚCI HISTORYCZNYCH W MUZEACH

 

Aldona Tołysz, Zakład Muzealnictwa UMK
Przeszłość muzeum - niematerialne dziedzictwo?

 

mgr Marcin Wądołowski, Akademia Ignatianum w Krakowie
Historia w muzeum jako element historii muzeum – casus Muzeum Śląskiego w Katowicach

 

mgr Michał Grabowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Dziedzictwo miejskie w nowych narracjach muzealnych

 

dr Magdalena Grassmann, mgr Marta Piszczatowska, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
Historia medycyny w przestrzeni muzeum uczelnianego

 

mgr Joanna Andrysiak, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Przedstawić fakty czy przybliżyć doświadczenie? Strategie przedstawienia zbrodni wojennych i cierpienia na wystawach historycznych

 

dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Komunizm w przestrzeniach muzealnych, czyli jak tworzy się kanon pamięci

 

mgr Agata Abramowicz, Muzeum Miasta Gdyni
"Gdynia - dzieło otwarte". Nowa wystawa stała Muzeum Miasta Gdyni - metodologia prac i realizacja

 

mgr Michał Kępski, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Między interpretacją a symbolem. Formy i środki prezentacji dziedzictwa w Bramie Poznania

 

dr Jacek Kurek, Muzeum w Chorzowie
Czy można w Muzeum pokazać Blues. Muzyka i pamięć o niej w przestrzeni muzealnej

 

Dyskusja po sesji referatowej


 

V SESJA REFERATOWA PT. PRZYKŁADY WYSTAW HISTORYCZNYCH

 

mgr Justyna Koszarska-Szulc, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Wielogłos w wystawach narracyjno-historycznych. Wystawa "Obcy w domu. Wokół Marca '68"

 

mgr Anna Nadolska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Projekt wystawienniczo-edukacyjny pt. "Świat dziecka w PRLu". Pomysł – praktyka – perspektywy

 

mgr Elżbieta Olczak, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
„Podróż w czasie – wystawa dla dzieci” w Muzeum II Wojny Światowej do samodzielnego eksplorowania oraz budowania wiedzy o II wojnie światowej zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego

 

Dyskusja po sesji referatowej


 

VI SESJA REFERATOWA PT. FORMY EDUKACJI HISTORYCZNEJ (WYSTAWA POLEM DZIAŁALNOŚCI EDUKATORÓW)

 

 

mgr Przemysław Węgrzyn, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Historia żaglami i parą pisana - edukacja muzealna na statkach-muzeach: "Dar Pomorza" i "Sołdek"

 

mgr Justyna Kutrzeba, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Wrzucenie w rwący nurt historii albo przeżyj to sam - zajęcia dla młodzieży w Podziemiach Rynku w Krakowie

 

mgr Magdalena Musiał, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Bliskie – dalekie. Historia Polski powojennej jako wyzwanie edukacji muzealnej

 

mgr Dariusz Leśniewski, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Gry miejskie jako forma muzealnej edukacji historycznej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

mgr Gabriela Sierocińska-Dec, Muzeum Historii Polski
Zagrajmy w historię! Gry w działaniach muzealnych

 

dr Łukasz Nadolski, Muzuem Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Inscenizacje historyczne jako element muzealnej działalności edukacyjnej na przykładzie imprez zorganizowanych przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

 

Dyskusja po sesji referatowej


PODSUMOWANIE

 

Dyskusja po konferencji

 

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Podsumowanie